Reserveer nu!

 
 

 

Welkom in Treck Hostel, de 1e indoor camping in de BeNeLux!

Treck Hostel en bar TreckHaak dat zijn Iris en Sander.

In maart 2015 leerden we elkaar kennen, we smeten onze ideeën samen en gingen op zoek naar een pand om onze droom in te bouwen; een indoor camping met gezellige bar.  

In augustus 2015 viel ons oog op dit leegstaand gebouw; en in september 2015 begonnen we samen met vrienden en familie te (ver)bouwen en te zoeken naar decoratie en caravans.

Na een jaar van hard werken konden we op 9 juli 2016 trots de eerste gasten ontvangen!

We kijken er naar uit je te ontmoeten!


Welcome to Treck  Hostel, the 1st indoor camping in the Benelux!

Treck Hostel and bar TreckHaak that's Iris and Sander.

In March 2015 we met, we threw our ideas together and went looking for a property to build our dream; an indoor camping with cozy bar.

In August 2015, we found this building; in September 2015 we started together with friends and family (re) building and searching for decorations and caravans.

After a year of hard work, we were proud to receive the first guests on July 9, 2016!

We're looking forward to meet you!