STEENBAKKERIJ

Een voormalige steenbakkerij van vuurvaste materialen Sugg & Cie uit 1854.  Opgericht door een kaarsenmaker uit Pruisen, Keller Sugg, later overgenomen door de fam. Colpaert. Er zijn nog 4 halfronde gegroepeerde koepelovens , van het relatief zeldzame “klooster”-type te zien die elk bekroond zijn met een vierkante schoorsteen.

In de 19de eeuw werden hier “cornues” vervaardigd voor gasfabrieken. Dit zijn vuurvaste kokers voor het gesmoord schroeien van steenkool tot cokes, waarbij lichtgas vrijkomt.Nadien werden vooral vuurvaste elementen voor ovens en fornuizen aangemaakt, naast “chamotte”, fijn gemalen vuurvaste steen voor keramisten. Er zijn nog gereedschap en mallen aanwezig.

Deze site is beschermd, als getuige van een verloren gegaan productieproces.